Projekty domów
Wizualizacja projektu Jeżyna

Projekt domu:Jeżyna

PDJ-6887

Cena brutto:2980.00 PLN

Powierzchnia użytkowa:137.85 m²

Termin realizacji:3 - 5 dni roboczych

Formularz zakupu projektu

Dane do faktury VAT

Dane kontaktowe

Wersja projektu

Adres wysyłki Jeżeli inny niż na fakturze

Zmiany w projekcie i uwagi

Informacje o zwrocie projektu

Kupując dokumentację za pośrednictwem internetu mają Państwo takie same prawa jak przy zakupie bezpośrednio w biurze projektów. Z uwagi na brak osobistego kontaktu ze sprzedawcą (a także z produktem) prawa te są nawet silniejsze niż przy zwykłym zakupie bezpośrednim. Jest to według przepisów tzw. „zakup na odległość”, do których zalicza się również zamówienie projektu telefonicznie, przez internet lub faksem.

Klient dokonujący „zakupu na odległość” ma prawo zrezygnować z zakupu, czyli odstąpić od umowy bez podawania przyczyn w terminie 10 dni.

Termin dziesięciodniowy liczy się od dnia wydania rzeczy lub od dnia umowy świadczenia usługi, czyli w przypadku sprzedaży projektów od daty wystawienia faktury VAT przez Biuro sprzedaży dla Inwestora.

Rezygnacja z zakupu musi mieć formę odpowiedniego oświadczenia pisemnego, które należy przesłać listem poleconym (z potwierdzeniem odbioru) na adres Biura sprzedaży projektów, najpóźniej dziesiątego dnia od daty wystawienia faktury VAT przez Biuro sprzedaży dla Inwestora.

Koszty odesłania zwracanej dokumentacji projektowej ponosi Inwestor kupujący, chyba że nie jest to zwrot, a jego reklamacja. Jeżeli zostaje ona uznana, Biuro sprzedaży ma obowiązek zwrotu kosztów przesyłki towaru.

Biuro sprzedaży musi zwrócić pieniądze nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim samym terminie należy odesłać towar.


Podstawa prawna: Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (DzU z 2000 r. Nr 22, poz. 271)

Podobne projekty

Marcin G2 MULTI-COMFORT Udostępnij
140.17 m² 2700.00 PLN
Miłosz ENERGO Udostępnij
Miłosz ENERGO PDJ-7152
138.72 m² 2600.00 PLN
Miu G1 Udostępnij
Miu G1 PDJ-5359
145.54 m² 3100.00 PLN
Dodaj do przechowalniPrzechowalnia