,

Materiały na ściany trójwarstwowe

Mur podzielony na dwie części, między którymi umieszczana jest izolacja termiczna — tak w uproszczeniu wygląda ściana trójwarstwowa. Dlaczego taki układ przegrody jest korzystny i czemu specjaliści są przekonani co do tego, że z powodzeniem może być stosowany w budownictwie jednorodzinnym?

Trzy warstwy materiałów

Ściana trójwarstwowa, jak sama nazwa wskazuje, złożona jest z trzech niezależnych warstw tworzących spójną całość. Każda z nich pełni inną funkcję. Ściana nośna (konstrukcyjna) decyduje o stabilności budynku. Musi być wytrzymała, ponieważ jej zadaniem jest przeniesienie na fundament obciążeń z wyższych partii budynku, takich jak dach czy stropy. Izolacja termiczna zapewnia odpowiednią ochronę cieplną oraz akustyczną budynku. Z kolei ściana osłonowa jednocześnie chroni wnętrze budynku przed wpływem warunków atmosferycznych, a termoizolację przed uszkodzeniami, decyduje również o walorach estetycznych obiektu.

Wbrew powszechnym opiniom, ściana trójwarstwowa nie jest grubsza od jedno- czy dwuwarstwowej. Przy optymalnym doborze materiałów, jej grubość nie przekracza 40–50 cm, co jest porównywalne ze ścianami o mniejszej liczbie warstw. O wyższości tego rodzaju ścian nad jedno– czy dwuwarstwowymi świadczy chociażby wysoka bezwładność termiczna budynku, sprowadzająca się do kumulacji ciepła w warstwie konstrukcyjnej i małym stopniu jego przenikania między wnętrzem obiektu a otoczeniem. W praktyce, latem wnętrze budynku wolno się nagrzewa, z kolei zimą wolno wychładza. Pozwala to na utrzymanie stabilnej i komfortowej temperatury wewnątrz domu, bez ponoszenia kosztów związanych z ogrzewaniem czy klimatyzacją.

Pustaki
Pustaki ceramiczne ©WIENERBERGER

Warstwa pierwsza — ściana nośna

Budując ścianę trójwarstwową domu jednorodzinnego, najczęściej wybieramy pustaki ceramiczne, bloczki z betonu komórkowego lub silikaty o szerokości od 18 do 25 cm (w zależności od materiału). Jednym z powszechnie stosowanych materiałów do budowy ściany nośnej jest beton komórkowy, czyli tworzywo wykonane z czystych naturalnych składników — piasku kwarcowego, wapna i wody. Z połączenia tych składników, pod wpływem odpowiedniego procesu technologicznego, otrzymywane są lekkie białe bloczki, swoim wyglądem przypominające sfrezowany pumeks.

Do murowania ścian trójwarstwowych można z powodzeniem stosować bloczki z betonu komórkowego Termalica. Bloczki z tego systemu posiadają stałe wymiary: wysokość równą 249 mm oraz długość 599 mm, z kolei dostępne szerokości zamykają się w granicach od 5 do 48 cm.

W systemie ścian trójwarstwowych wykorzystywane są bloczki o ciężarze 500, 600, 650 i 700 kg/m³ oraz grubości 200 i 240 mm. W celu wykonania połączeń stosuje się cienkowarstwowe zaprawy klejowe lub tradycyjne zaprawy murarskie. Po wykonaniu warstwy izolacji termicznej, muruje się dodatkową warstwę osłonową z cegły klinkierowej lub betonu komórkowego grubości 9 do 12 cm. Możliwość zastosowania betonu komórkowego zarówno jako warstwy nośnej, jak i osłonowej pozwala na usprawnienie oraz przyspieszenie procesu wznoszenia budynku.

Drugim z powszechnie stosowanych rozwiązań są tradycyjne pustaki ceramiczne. W tym przypadku do budowy ściany nośnej można zastosować m.in. pustaki Porotherm 30 P+W lub Porotherm 25 P+W. Z kolei warstwę osłonową można wykonać z pustaków o najmniejszej grubości, czyli Porotherm 11,5 P+W lub Porotherm 8 P+W.

Częste zastosowanie w budowie ścian trójwarstwowych znalazły silikaty, czyli cegły wapienno-piaskowe o wysokiej gęstości.

Co istotne, już podczas wyboru materiałów do wykonania ściany nośnej należy zastanowić się nad sposobem wykończenia elewacji, a tym samym nad rodzajem warstwy osłonowej. Jest to ważne ze względu na konieczność stosowania kotew montażowych, które umieszcza się poziomo w spoinach ściany nośnej oraz osłonowej. Właśnie z tego powodu, wysokość materiałów wykorzystanych do budowy tych ścian powinna być równa lub być swoją wielokrotnością.

Warstwa"
Warstwa izolacyjna ©TERMO ORGANIKA

Warstwa druga — termoizolacja

Materiałami najpowszechniej stosowanym do wykonania warstwy izolacyjnej są wełna mineralna, styropian oraz polistyren ekstradowany (twardy styropian). Można również wykorzystać w tym celu płyty z sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR, pozwalającej na zmniejszenie grubości warstwy termoizolacyjnej z kilkunastu do kilku centymetrów, przy jednoczesnym osiągnięciu takich samych parametrów jak w przypadku wełny czy styropianu.

Podejmując decyzję o materiale termoizolacyjnym, należy pamiętać, iż wybierając wełnę mineralną, jesteśmy zmuszeni pozostawić między warstwą izolacji a ścianą osłonową szczelinę grubości 3–5 cm, która umożliwi odpowiednie wentylowanie izolacji termicznej oraz jej ochronę przed zawilgoceniem. Szczelina ta powinna zostać wykonana na całej wysokości ściany,bez przegród utrudniających przepływ powietrza. Ponadto należy wykonać otwory wentylacyjne — u dołu i u góry ściany. W praktyce są to puste spoiny pionowe, pozostawione w odstępach ok. 1 m oraz osłonięte kratkami z tworzywa, w celu zapobiegania przedostaniu się owadów do wnętrza pustki powietrznej. Przy materiałach o zamkniętych porach (styropian, polistyren ekspandowany, płytki PIR), szczelina wentylacyjna nie jest wymagana, gdyż nie pochłaniają one wilgoci.

Wełna mineralna jest produktem o bardzo dobrej izolacyjności termicznej, posiada również doskonałe właściwości tłumienia dźwięków. Wykonana z niej warstwa izolacji termicznej, wymaga jednak zastosowania pustki powietrznej w celu odprowadzenia powstających skroplin.

Poliestyren ekspandowany, w skrócie EPS, czyli powszechnie znany styropian, produkowany jest z tych samych materiałów co XPS, lecz w innym procesie technologicznym. W związku z tym, posiada dość porowatą strukturę, co może wpływać na zwiększenie jego nasiąkliwości. Jednocześnie jest znacznie mniej odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Warstwa trzecia — ściana osłonowa

Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna ściany trójwarstwowej powinny być ze sobą trwale połączone. Aby to osiągnąć, stosuje się kotwy. Łączniki te mogą być wkładane w spoiny poziome podczas wznoszenia ścian lub wbijane i wkręcane. Dwa ostatnie z wymienionych rozwiązań stosuje się w przypadku dwuetapowej budowy ściany. W przypadku niepokrywania się spoin ze względu na zastosowane materiały, wykorzystywane są kotwy doginane. Z kolei przy wykonywaniu termoizolacji z wełny mineralnej, polecane są kotwy z tzw. kapinosem, zapobiegające zawilgoceniu wełny.

Do budowy ściany osłonowej z powodzeniem można używać tych samych materiałów, co w przypadku ściany konstrukcyjnej, lecz o znacznie mniejszej grubości — silikatów, pustaków ceramicznych czy betonu komórkowego. Zastosowanie tych materiałów najczęściej jednak wymaga dodatkowych nakładów finansowych, związanych z wykonaniem tynku cienkowarstwowego lub położniem elewacyjnych płytek klinkierowych.

Przekrój
Przekrój ściany zewnętrznej ©BRUK-BET

Zupełnie inaczej jest w przypadku cegły klinkierowej — jej nałożenie wymaga dużej staranności, ale jednocześnie jest to materiał zapewniający estetyczny wygląd elewacji bez wykonywania dodatkowych warstw wykończeniowych. W przeciwieństwie do elewacji tynkowych, nie wymaga ona również dodatkowych konserwacji i odnowy. Ponadto jest odporna na czynniki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne oraz zabrudzenia. Producenci cegły klinkierowej oferują bogatą gamę faktur, kolorów i formatów, co umożliwia tworzenie niepowtarzalnych elewacji.

Jak prawidłowo budować ścianę trójwarstwową?

Ściany trójwarstwowe są skomplikowane technicznie. Z tego powodu, aby uniknąć wystąpienia błędów konstrukcyjnych, niezbędne jest zachowanie precyzji podczas ich wznoszenia. Istnieją dwie szkoły budowania ścian trójwarstwowych, mówiące o jednoetapowym lub dwuetapowym ich wznoszeniu. W pierwszym przypadku, wszystkie warstwy ściany wznoszone są równocześnie, po czym budynek jest zadaszany. W drugim wariancie najpierw wznosi się ścianę nośną, a następnie wykonuje dach. Dopiero wówczas układa się izolację termiczną i muruje ścianę osłonową.

Ze względu na złożoność budowy oraz ciężar ściany trójwarstwowej, istotne jest odpowiednie zaprojektowanie fundamentu, aby stanowił wystarczające oparcie dla ściany trójwarstwowej oraz mógł przenieść obciążenia z wyższych partii budynku. Równie istotne jest prawidłowe wykonanie detalu przyziemia — połączenia ściany fundamentowej ze ścianą nośną oraz dokładne zaizolowanie ich styku. W tym przypadku również są dwie możliwości: pierwsza z nich to wyniesienie ściany fundamentowej ponad poziom terenu i wykonanie cokołu. Druga, gdzie ściana osłonowa styka się z gruntem, polegająca na zapewnieniu odpowiedniej hydroizolacji zapobiegającej podciąganiu wody oraz na wykonaniu opaski żwirowej wokół budynku.

Jednoetapowa budowa ściany trójwarstwowej stosowana jest w przypadku wykonania izolacji termicznej z materiału nienasiąkliwego. Warstwa izolacyjna jest wówczas przyklejana do ściany nośnej,a następnie mocowana poprzez kotwy umieszczane w spoinach już w trakcie murowania.

Z kolei, decydując się na izolację termiczną z wełny mineralnej, a ścianę osłonową z cegły klinkierowej, korzystniejsza jest budowa dwuetapowa. Wzniesienie ściany nośnej oraz pokrycie obiektu dachem, a dopiero w późniejszym etapie nałożenie warstwy izolacyjnej i osłonowej umożliwia zachowanie większej staranności wykonania. Warstwy te są chronione w trakcie budowy przed zawilgoceniem, które mogłoby mieć negatywny wpływ na późniejszą trwałość i eksploatację obiektu. Ściana z cegły klinkierowej, którą wykonuje się z niezmierną precyzją, wymaga dokładnego spoinowania — zarówno ze względów estetycznych, jak i konieczność uchronienia szczeliny wentylacyjnej przed dostaniem się w nią śmieci lub zaprawy, co zaburzyłoby cyrkulację powietrza i osuszanie ścian.

Budując ścianę trójwarstwową w dwóch etapach, nie można postrzegać ścian nośnej i osłonowej jako dwóch oddzielnych konstrukcji. Elementy te muszą być ze sobą połączone za pomocą kotew z tzw. kapinosami, umożliwiającymi odprowadzenie wilgoci od warstwy termoizolacyjnej.

Parametry wpływające na komfort użytkowania

Parametrami najistotniejszymi pod kątem osiągnięcia najlepszego komfortu cieplnego są współczynnik przewodzenia ciepła oraz współczynnik przenikania ciepła U, który dla ścian zewnętrznych powinien być mniejszy niż 0,30 W/(m²·K). Warto podkreślić, że już ściana jednowarstwowa grubości ok. 40 cm umożliwia spełnienie tego warunku, zapewniając współczynnik U w granicach 0,29 W/(m²·K). Idąc dalej, ściana dwuwarstwowa, złożona z pustaka ceramicznego o grubości 25 cm oraz styropianu grubości 12 cm, pozwala uzyskać współczynnik U równy 0,25 W/(m²·K). Dodanie trzeciej warstwy muru w postaci ściany osłonowej, również z tego samego materiału, może zmniejszyć współczynnik przenikania ciepła do 0,22 W/(m²·K).

Wartości te będą się zmieniały zależnie od zastosowanego materiału, jednak ściana trójwarstwowa w każdym z rozpatrywanych przypadków pozwoli na ograniczenie współczynnika przenikania ciepła w stosunku do układu ścian o mniejszej liczbie warstw.

Porównujemy koszty

\\"Kreator-projekty
artykuł pochodzi z kwartalnika
Kreator Projekty wydanie 03/2013
więcej o kwartalniku czytaj na
Kreator Projekty.pl

Ściany trójwarstwowe powszechnie uważane są za najdroższe. Jednak istnieje możliwość zakupu materiałów w cenach porównywalnych do ścian jedno- i dwuwarstwowych. Niestety są to ściany najbardziej skomplikowane technicznie, a co za tym idzie ze względu na znaczną pracochłonność, droższe jest samo ich wykonanie. Jest to jednak wydatek jednorazowy, a poniesione koszty, szybko zwracają się w postaci rachunków za ogrzewanie i klimatyzację, niższych niż w przypadku ścian jedno- i dwuwarstwowych. Ponadto należy zaznaczyć, że dwuetapowa budowa ściany trójwarstwowej zawsze będzie droższa od budowy jednoetapowej, ze względu na znacznie większy nakład pracy. Pozwoli jednak na uzyskanie ciekawego wizerunku budynku, połączonego z niedużymi kosztami jego ogrzewania. Jednorazowo zwiększony koszt budowy, szybko zaczynie się zwracać niższymi kosztami ogrzewania oraz dużym komfortem cieplnym. Z tego powodu, decydując się na budowę domu, warto rozważyć wykonanie ścian trójwarstwowych.

Anita Kordala

PORADNIK KUPUJĄCEGO
Energooszczędne ściany jednowarstwowe

Energooszczędne ściany jednowarstwowe

Technologia budowy w systemie ściany jednowarstwowej cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Popularność tego typu ścian wynika ze stosunkowo...›››
Ściany domów energooszczędnych

Ściany domów energooszczędnych

Chronią dom przed zimnem, gorącem i hałasem, zapobiegają ucieczce ciepła na zewnątrz, to na nich opiera się cała konstrukcja budynku...›››
Ściany jednowarstwowe - pustaki ceramiczne

Ściany jednowarstwowe - pustaki ceramiczne

Ściany zewnętrzne budynku spełniają wiele ról – chronią mieszkańców przed warunkami zewnętrznymi, przenoszą...›››
Moje produkty 0
KreoCEN.pl Poradnik Mury Materiały na ściany trójwarstwowe
© kreoCEN.pl 2009 - 2020