,

Konstrukcja i pokrycie dachu

Poprawne wykonanie dachu wiąże się nie tylko z umiejętnościami ekipy wykonawczej, ale także z podjęciem wielu trafnych decyzji przez inwestora. To on decyduje o kształcie budynku, rodzaju dachu, sposobie wykorzystania poddasza czy wreszcie materiale pokrycia dachowego. Od tego, czy będziemy chcieli mieć w domu dach płaski, czy stromy, zależeć będzie wygląd budynku, rodzaj dobranej przez projektanta konstrukcji dachowej oraz możliwe do zastosowania materiały pokryciowe.

Konstrukcja dachu
©ERAGA

Dachy strome

Dachy strome to takie, w których kąt spadku połaci wynosi 12o. W zależności od liczby połaci, mogą one występować w bardzo wielu formach: jako dachy pulpitowe, dwuspadowe, namiotowe oraz łamane (np. dachy mansardowe lub dachy polskie). Do tego dochodzą różne modyfikacje typu naczółki i przyczółki. W dachach stromych funkcję nośną pełni najczęściej konstrukcja drewniana, czyli więźba, której wiele rodzajów dostępnych jest na rynku. Wszystko zależy od rozpiętości dachu oraz liczby załamań bryły. Ta z kolei wynika z kształtu rzutu budynku. Zasadą jest, że im rzut bardziej skomplikowany oraz im większa przestrzeń do przykrycia, tym bardziej rozbudowana, a co za tym idzie, droższa więźba.

Podstawowe typy konstrukcji (ustrojów) dachowych to: krokwiowy, jętkowy, płatwiowo-kleszczowy oraz wieszarowy. Czasami, ze względu na specjalne wymagania konstrukcyjne, wykorzystuje się warianty mieszane. Jednak do najczęściej stosowanych rodzajów więźb w budownictwie jednorodzinnym należą ustroje jętkowe i płatwiowo-kleszczowe.

Jeden wiązar więźby jętkowej składa się z pary krokwi i łączącej je ok. 2/3 wysokości belki, czyli jętki. W przekroju podłużnym krokwie dodatkowo spinane są skośnie nabitymi deskami, tzw. wiatrownicami. Im większa rozpiętość przekroju takiego dachu, tym jętka staje się dłuższa. Przyjmuje się, że jętki o długości 7,5 m podpiera się w okolicach ich osi poprzecznej (na środku długości) dodatkową belką tzw. płatwią. Jętki o długości 9–12 m wymagają dwóch takich podparć. Dla zachowania walorów konstrukcyjnych, płatew co kilka metrów powinna opierać się na słupie (stolcu) stojącym na ścianie nośnej niższej kondygnacji lub na położonej na stropie belce zwanej podwaliną. Niewątpliwą zaletą ustroju jętkowego jest to, że jętki mogą stanowić konstrukcję stropu kolejnej kondygnacji. W zależności od wielkości przekroju dachowego, można umieścić na takim stropie strych albo nawet pokoje użytkowe.

Więźba dachowa
Prefabrykowana więźba dachowa z poddaszem uzytkowym ©ERAGA

W konstrukcji kleszczowo-płatwiowej krokwie opierane są na prostopadłych do nich płatwiach i dodatkowo spinane w pary obustronnie montowanymi deskami — kleszczami. Płatwie leżą na słupach, a dla zwiększenia sztywności konstrukcji między słupem a płatwią pod kątem 45° montuje się drewniane belki długości ok. 1 m zwane mieczami. Para krokwi z płatwią podpartą słupem to tzw. wiązar pełny. Pomiędzy wiązarami pełnymi (pojawiającymi się zwykle co cztery pary krokwi) występują wiązary pośrednie, czyli takie, gdzie krokwie leżą na płatwi bez dodatkowego podparcia na stropie. W stosunku do ustroju jętkowego, więźba płatwiowo-kleszczowa jest bardziej ekonomiczna w zużyciu drewna. Jej wadą jest brak możliwości wykorzystania elementów poziomych (kleszczy i płatwi) do założenia stropu poddasza. Różnica między tymi konstrukcjami widoczna jest w sposobie przenoszenia obciążeń — więźba jętkowa dociąża wyłącznie ściany zewnętrzne budynku, z kolei więźba płatwiowo-kleszczowa przez słupy dociąża przede wszystkim strop poddasza.

Tradycją jest, że po zamontowaniu ostatniego elementu więźby, zawiesza się na jej szczycie wiechę, czyli ozdobny wieniec lub dekorowaną gałąź drzewa. Ma ona znaczenie symboliczne, podsumowuje pewien etap prac na budowie. Jednak od momentu wzniesienia więźby do zakończenia budowy dachu, jeszcze długa droga.

PORADNIK KUPUJĄCEGO
Oryginalne pokrycia dachowe

Oryginalne pokrycia dachowe

Współczesne domy cechują się coraz ciekawszą konstrukcją. Często oryginalnego charakteru i stylu nadają im wieńczące dzieło...›››
Rynny - Jaki system rynnowy wybrać?

Rynny - Jaki system rynnowy wybrać?

Systemy odprowadzające wodę z dachu i tym samym zabezpieczające budynek przed wilgocią są jego bardzo ważnym elementem,...›››
Ceramika kontra blachodachówka

Ceramika kontra blachodachówka

Pokrycia dachowe wykonuje się obecnie z wielu materiałów o różnorodnych właściwościach technicznych i estetycznych. Na rynku...›››
Moje produkty 0
KreoCEN.pl Poradnik Strop i dach Konstrukcja i pokrycie dachu
© kreoCEN.pl 2009 - 2020