,

Izolacje fundamentów i ocieplenie budynku

Nowoczesne instalacje grzewcze, systemy automatyki sterujące budynkiem oraz odpowiednie okna nie zdadzą egzaminu, jeśli nie pomyślimy o skutecznej izolacji przegród budowlanych. Zwłaszcza w przypadku domu niskoenergetycznego.

Nowe dyrektywy Unii Europejskiej precyzyjnie określają maksymalny poziom zużycia energii oraz narzucają obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla nowych lub sprzedawanych budynków. To także za ich sprawą z roku na rok wzrasta świadomość ekologiczna Polaków. Podobnie jak stan wiedzy na temat energooszczędnej instalacji grzewczej, wentylacyjnej, dobrej jakości stolarki okiennej czy też rodzaju zastosowanej termoizolacji oraz sposobu jej montażu.

Źle zaizolowane ściany, podłogi czy dach mogą być przyczyną uciekania od 20 do nawet 50 proc. energii, co wpływa na znacznie wyższe koszty ogrzewania budynku. Aby temu zapobiec, należy wybierać materiały charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi oraz jak najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła.

Kwestie fundamentalne

O ochronie przed ewentualnymi stratami ciepła powinniśmy pomyśleć na etapie projektowania i budowy domu — także podczas wykonywania jego fundamentów. Należy pamiętać, że przez podłogę i fundamenty uciekać może aż 15 proc. energii. Pominięcie termoizolacji podziemnych części budynku znacznie pogorszy jego bilans energetyczny oraz narazi inwestora na dodatkowe wydatki związane z ogrzewaniem — szczególnie w przypadku domu z podpiwniczeniem.

Zanim jednak wykonany zostanie montaż ocieplenia, należy zabezpieczyć fundamenty przed działaniem wilgoci. Zawilgocone mury tracą bowiem swoje właściwości izolacyjne, przez co zwiększa się ich współczynnik przewodności cieplnej. Dobrą ochronę przeciwwilgociową zapewni nałożenie na osuszone ściany pionowe płynnej masy bitumicznej lub epoksydowej, która stworzy jednolitą i elastyczną powłokę oraz szczelnie wypełni wszelkie nierówności.

Nakładanie kleju na styropian
Prawidłowe rozłożenie warstwy kleju© AUSTROTHERM

Dopiero na tak przygotowanej powierzchni można zamontować ocieplenie. W przypadku izolacji fundamentów, należy zastąpić zwykły styropian materiałem nienasiąkliwym, odpornym na cykle mrozowe, napór gruntu oraz korozję biologiczną. Najlepszym, i w zasadzie jedynym materiałem spełniającym wszystkie te wymagania, jest polistyren ekstrudowany (XPS). Płyty XPS wyróżniają się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła — w zależności od producenta λ~0,033–0,038 W/(m•K). Ponadto, ze względu na bardzo małą nasiąkliwość, nie tracą swoich właściwości izolacyjnych nawet w przypadku długotrwałego zamoczenia.

Ocireplanie fundamentów
Ocieplanie fundamentów ©AUSTROTHERM

Termoizolacja fundamentów powinna sięgać powyżej stropu nad piwnicą i łączyć się na tym poziomie bezpośrednio z izolacją budynku. To zapobiegnie powstaniu mostków termicznych. W gruncie natomiast płyty powinny być zagłębione co najmniej na głębokość strefy przemarzania, czyli 1,2 m. Za optymalną grubość izolacji cieplnej ścian fundamentowych w domu energooszczędnym uznaje się nie mniej niż 10 cm.

W podobny sposób izoluje się podłogę na gruncie. Jest to ważny etap prac, gdyż podłoga stanowi element konstrukcyjny oddzielający środowiska o różnych właściwościach termicznych i wilgotnościowych. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) ochronią posadzkę oraz wnętrze przed wilgocią gruntową oraz korozją biologiczną. Wyróżniają się przy tym dużą wytrzymałością na działanie sił ściskających, czyli obciążenia podłogi. Jest to w zasadzie jedyny materiał sprawdzający się w takich warunkach.

PORADNIK KUPUJĄCEGO
Materiały do izolacji cieplnej

Materiały do izolacji cieplnej

Współcześnie oszczędzanie energii przestaje być modą, a staje się koniecznością. Ciągły wzrost jej cen oraz pojawiające się...›››
Sposoby izolacji poddasza w domach jednorodzinnych

Sposoby izolacji poddasza w domach jednorodzinnych

Izolacyjność termiczna przegród budowlanych jest istotnym elementem każdej inwestycji. Jej popularność zwiększa wizja wprowadzania...›››
Docieplenia ścian zewnętrzynch

Docieplenia ścian zewnętrzynch

Rosnące ceny paliw oraz coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa są czynnikami nakłaniającymi do ograniczenia zużycia...›››
Moje produkty 0
KreoCEN.pl Poradnik Materiały ociepleniowe Izolacje fundamentów i ocieplenie budynku
© kreoCEN.pl 2009 - 2019