,

Izolacje fundamentów

Jednym z najważniejszych czynników zapewniającym długotrwałą i bezproblemową eksploatację budynku jest prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie części konstrukcyjnych zagłębionych w gruncie. Podziemne części narażone na działanie wilgoci i wody muszą mieć starannie i fachowo wykonaną izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną oraz odpowiednią izolację termiczną.

Zastosowanie konkretnego rozwiązania technologiczno-materiałowego przy izolacji fundamentów i przyziemia jest uzależnione od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą: warunki gruntowo-wodne, obecność agresywnych mediów, rozwiązania konstrukcyjne budynku (w tym m.in. rodzaj fundamentów, występowanie podpiwniczenia czy wysokość kondygnacji piwnicznej), rodzaj i stan podłoża (np. równość, występowanie rys, a także wilgotność). Nie bez znaczenia są również fizyczne możliwości aplikacji na konkretnym obiekcie oraz możliwości uszczelnienia dylatacji i przejść rurowych.

Podstawowe zasady

Hydroizolacje podziemnych części budynków powinny stanowić ciągły i szczelny układ, jedno- lub wielowarstwowy, oddzielający budynek i jego części od wilgoci i wody. Mogą być wykonywane z różnorodnych materiałów o różnych właściwościach, jednak zawsze dostosowane do warunków konkretnego obiektu. Izolacja powinna być wykonana od strony naporu wody bądź wilgoci, z zewnętrznej strony chronionego elementu. Rozróżniamy:

  • izolację poziomą, która zapobiega kapilarnemu podciąganiu wilgoci z gruntu lub z dolnych zawilgoconych już partii ścian do części leżących powyżej. Stosuje się ją w kilku miejscach, dolną izolację układa się na ławie fundamentowej (między ławą a ścianą fundamentową). Jeżeli budynek jest podpiwniczony, to izolacja pod ścianami powinna łączyć się z izolacją poziomą posadzki piwnicy. Górną izolację poziomą układa się pod wieńcem stropu w budynku podpiwniczonym, natomiast w budynku bez piwnicy – między ścianą fundamentową a stojącą na niej ścianą parteru. W takim przypadku wskazane jest również połączenie w jedną całość izolacji poziomej z izolacją podłogi na gruncie. Izolacje poziome wykonuje się zazwyczaj z dwóch lub trzech warstw papy bitumicznej;
  • izolację poziomą podposadzkową piwnic i podłóg na gruncie, która zapobiega przedostawaniu się wilgoci przez warstwy podłogowe. Musi być wykonana całopowierzchniowo i szczelnie połączona z izolacją poziomą ław lub ścian fundamentowych;
  • izolację pionową zabezpieczającą ławy i ściany fundamentowe przed naporem wilgoci/wody z gruntu. Powinna być ona połączona z izolacją poziomą i musi sięgać strefy cokołowej budynku. Materiał hydroizolacyjny powinien być więc wyprowadzony na wysokość co najmniej 0,3-0,5 m nad poziom terenu.

PORADNIK KUPUJĄCEGO
Materiały do izolacji cieplnej

Materiały do izolacji cieplnej

Współcześnie oszczędzanie energii przestaje być modą, a staje się koniecznością. Ciągły wzrost jej cen oraz pojawiające się...›››
Sposoby izolacji poddasza w domach jednorodzinnych

Sposoby izolacji poddasza w domach jednorodzinnych

Izolacyjność termiczna przegród budowlanych jest istotnym elementem każdej inwestycji. Jej popularność zwiększa wizja wprowadzania...›››
Docieplenia ścian zewnętrzynch

Docieplenia ścian zewnętrzynch

Rosnące ceny paliw oraz coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa są czynnikami nakłaniającymi do ograniczenia zużycia...›››
Moje produkty 0
© kreoCEN.pl 2009 - 2019