,

Instalacje w domu jednorodzinnym

Ogrzewanie domu jednorodzinnego wraz z systemem podgrzewania ciepłej wody użytkowej, stanowi w skali roku nawet do 80–90 proc. całkowitych kosztów jego eksploatacji. W związku z tym, od tego jak efektywny będzie wybrany system ogrzewania, zależy bezpośrednio obciążenie domowego budżetu. Jakie rozwiązania wybrać?

Instalacja z kotłem gazowym kondensacyjnym

ogrzewania nowych budynków jest zastosowanie kotła gazowego kondensacyjnego, który, dzięki wykorzystaniu ciepła kondensacji zawartego w parze wodnej, jest rozwiązaniem o bardzo wysokiej efektywności. Przykładem takiego kotła (przeznaczonego do instalacji CO i podgrzewania CWU) jest kompaktowy kocioł Vitodens 222-F firmy Viessmann o mocy znamionowej mieszczącej się w zakresie 3,2÷35 kW (odpowiedniej dla budynku Meteor 2). Sprawność znormalizowana kotła Vitodens 222-F — w zależności od sposobu jej podawania — osiąga Hs = 98 proc. (w odniesieniu do ciepła spalania gazu ziemnego) lub Hi = 109 proc. (w odniesieniu do wartości opałowej gazu). Kocioł posiada wbudowany zasobnik CWU o pojemności 100 lub 130 l, który może być ładowany warstwowo lub przez wężownicę grzewczą. Do cech charakterystycznych urządzenia należy zastosowanie m.in. powierzchni ze specjalnej stali kwasoodpornej z dodatkiem molibdenu i tytanu InoX-Radial, promiennikowego palnika o modulowanej płynnie mocy — MatriX (modulacja w zakresie 25–100 proc.) oraz systemu automatycznej regulacji spalania Lambda Pro Control. Niewątpliwą jego zaletą jest także możliwość współpracy z kolektorami słonecznymi.

Kocioł gazowy kondensacyjny najlepiej współpracuje z ogrzewaniem płaszczyznowym niskotemperaturowym, w przypadku którego temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekraczać 35-45°C. Instalacje tego typu są obecnie standardem w budynkach energooszczędnych i pasywnych, w związku z czym uzasadnione będzie ich zastosowanie również w przypadku budynku Meteor 2. Z uwagi na stosunkowo duży ciężar instalacji, ogrzewanie podłogowe wykonane w tzw. technologii mokrej (z rurami umieszczonymi w wylewce jastrychowej), może zostać zastąpione na poddaszu przez system ogrzewania płaszczyznowego ściennego wykonany w tzw. technologii suchej (rury z tworzywa sztucznego w płytach prefabrykowanych). Poszczególne pętle grzewcze instalacji centralnego ogrzewania łączy się ze sobą za pomocą rozdzielaczy (po jednym rozdzielaczu na każdej kondygnacji), które zapewniają optymalny rozdział czynnika grzewczego przy niskich oporach przepływu.

Kocioł, kominek i kolektory — ogrzewanie zintegrowane

Rozwinięciem instalacji grzewczej z kotłem gazowym kondensacyjnym jest system zintegrowanego ogrzewania, wyposażony w dodatkowe elementy grzewcze. Gotowe rozwiązanie w tym zakresie oferuje firma Makroterm — w systemie oferowanym przez tę firmę kocioł traktowany jest jako pomocnicze, szczytowe źródło ciepła, natomiast podstawowymi elementami są turbokominek oraz próżniowe kolektory słoneczne Turbosolar. Turbokominek wyposażony jest w płaszcz wodny oraz specjalny wymiennik ciepła w postaci spiralnej wężownicy z blachy nierdzewnej, przez którą bezpośrednio przepływa czynnik grzewczy. Ciepło wytworzone w trakcie spalania drewna w kominku jest przekazywane, za pośrednictwem wymiennika, bezpośrednio do systemu grzewczego oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kontrolę nad procesem spalania sprawuje mikroprocesorowy sterownik, który reguluje pracę turbiny nadmuchowej, umieszczonej pod kominkiem i doprowadzającej powietrze do spalania.

PORADNIK KUPUJĄCEGO
Biomasa – ekologicznie, ale czy opłacalnie?

Biomasa – ekologicznie, ale czy opłacalnie?

Domowe urządzenia grzewcze zasilane biomasą są dzisiaj równie popularne jak konwencjonalne kotły węglowe czy gazowe. Wykorzystując...›››
Kocioł na ekogroszek czy pelet?

Kocioł na ekogroszek czy pelet?

Bez wątpienia pierwszym kryterium rozpatrywanym przez zdecydowaną większość inwestorów na etapie wyboru kotła c.o. jest...›››
Kocioł ze spalaniem górnym czy dolnym

Kocioł ze spalaniem górnym czy dolnym

Istnieje wiele różnych klasyfikacji dzielących kotły c.o. na paliwa stałe. Z punktu widzenia specyfiki prowadzenia procesu spalania...›››
Moje produkty 0
KreoCEN.pl Poradnik Kotły Instalacje w domu jednorodzinnym
© kreoCEN.pl 2009 - 2020