,

Hydroizolacja fundamentów

Aby zapewnić długotrwałą i bezproblemową eksploatacje każdego budynku, należy odpowiednio zaprojektować i wykonać elementy konstrukcyjne zagłębione w gruncie. Podziemne części budynku w głównej mierze narażone są na działanie wilgoci i wody znajdującej się w gruncie, dlatego powinny mieć starannie i fachowo wykonaną hydroizolację

To jakie rozwiązanie technologiczno materiałowe wybierzemy jest zależne m.in. od:

  • warunków gruntowo wodnych;
  • konstrukcji fundamentów, ścian fundamentowych , ścian piwnic i ich wysokości;
  • rodzaju i stanu podłoża, na który nakładana ma być hydroizolacja;
  • technicznych możliwości zastosowania produktu w konkretnym obiekcie itp.

Naczelną zasadą jest to, że hydroizolacja podziemnych części budynków powinna stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek od wilgoci i wody znajdujących się w gruncie. Izolacja powinna być wykonana od strony naporu wilgoci/ wody czyli od strony zewnętrznej chronionego elementu.

Folia fundamentowa
Folia fundamentowa ©Gutta

Biorąc pod uwagę usytuowanie możemy ją podzielić na :

izolacje poziomą – chroni przed kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu. Układa się ją w kilku miejscach: dolną na ławie fundamentowej ( pomiędzy ławą a ścianą fundamentową),górną układa się pod wieńcem stropu w przypadku podpiwniczenia. W budynku bez piwnicy, pomiędzy ścianą fundamentową a stojącą na niej ściana parteru.

izolacje pionową – zabezpiecza ławy i ściany fundamentowe przed działaniem wilgoci- wody znajdującej się w gruncie. Zawsze powinna być połączona z izolacją poziomą oraz sięgać strefy cokołowej budynku ( materiał hydroizolacyjny należy wyprowadzić na wysokość co najmniej 03-05 m nad poziom terenu.)

Ze względu na warunki gruntowo wodne stosujemy:

Izolacje typu lekkiego (izolacja przeciwwilgociowa) – używana w przypadku gdy budynek jest posadowiony na gruntach przepuszczalnych takich piasek czy żwir - wówczas woda opadowa szybko wsiąka w grunt poniżej poziomu posadowienia, oraz mamy do czynienia z niskim poziomem wód gruntowych

Izolacje typu średniego ( izolacja przeciwwodna) – stosowana w przypadku gdy budynek posadowiony jest w gruntach słabo przepuszczalnych , co uniemożliwia szybkie odprowadzanie wody opadowej i istnieje możliwość krótkotrwałego występowania wody zawieszonej pod ciśnieniem

Izolacje typu ciężkiego ( izolacja przeciwwodna) – stosowana w przypadku długotrwałego oddziaływania wody zawieszonej pod ciśnieniem, oraz gdy poziom wód gruntowych znajduje się powyżej poziomu posadowienia budynku. Izolacja ta pracuje w najcięższych warunkach i oprócz absolutnej szczelności wymagana jest również jej duża wytrzymałość mechaniczna

Folia fundamentowa
Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowatowa ©Izolex

Wybór konkretnych rozwiązań technologiczno - materiałowych do izolacji przyziemia musi być poprzedzony analizą warunków gruntowo- wodnych, zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, czy ukształtowaniem terenu. Użyte materiały hydroizolacyjne muszą cechować się parametrami pozwalającymi przenieść oddziałujące na nie obciążenia i umożliwiać wykonanie izolacji w postacji szczelnej wanny i być ze sobą kompatybilne. Ważne są również kwestie związane możliwością wykonania uszczelnień przejść rurowych czy dylatacji

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna elementów zagłębionych w gruncie powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami producentów materiałów.

Seweryn Bartosik

PORADNIK KUPUJĄCEGO
Materiały do izolacji cieplnej

Materiały do izolacji cieplnej

Współcześnie oszczędzanie energii przestaje być modą, a staje się koniecznością. Ciągły wzrost jej cen oraz pojawiające się...›››
Sposoby izolacji poddasza w domach jednorodzinnych

Sposoby izolacji poddasza w domach jednorodzinnych

Izolacyjność termiczna przegród budowlanych jest istotnym elementem każdej inwestycji. Jej popularność zwiększa wizja wprowadzania...›››
Docieplenia ścian zewnętrzynch

Docieplenia ścian zewnętrzynch

Rosnące ceny paliw oraz coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa są czynnikami nakłaniającymi do ograniczenia zużycia...›››
Moje produkty 0
KreoCEN.pl Poradnik Materiały ociepleniowe Hydroizolacja fundamentów
© kreoCEN.pl 2009 - 2019