,

Elewacja od kreacji do elegancji

Elewacja jest wizytówką budynku,wpływa na jego estetykę i chroni przed działaniem czynników klimatycznych i środowiskowych. Dlatego zarówno wybrane rozwiązania architektoniczne, jak i użyte materiały, technologie oraz jakość ich wykonania muszą zagwarantować jej wieloletnie użytkowanie.

Przy wyborze projektu domu rozważane są różne uwarunkowania techniczne i ekonomiczne. Dzisiaj już niewielu inwestorów zleca projektantowi opracowanie własnych wizji budynku, ponieważ taka droga postępowania jest technicznie bardzo trudna, czasochłonna, a przy tym droga. Wygodniejsze, szybsze i tańsze jest dokonywanie takich wyborów w oparciu o przeglądanie katalogów gotowych projektów.

Kreacja na dobry początek

Katalogi mają tę zaletę, że mogą zainspirować i pomóc przy wyborze konkretnych rozwiązań. Można dzięki nim zobaczyć bryłę budynku w pełnej okazałości z rozwiązaniem zadaszenia, widokiem na przyjęty rodzaj stolarki okienno-drzwiowej, rozmieszczenie balkonów i tarasów, usytuowanie garażu, system rynnowy, sposób wykończenia elewacji itp. Postrzeganie jego kubatury na tle usytuowania w terenie oraz przypuszczalnego wyglądu zewnętrznego nie sprawi już takich trudności jak przy kierowaniu się własną kreatywnością. Przeglądane kolorowe wizualizacje inspirują, wytyczają kierunek działań od projektu do gotowego obiektu. Projekty gotowe/katalogowe z reguły zawierają określony standard dokumentacji, załączane są do nich wszystkie niezbędne rozwiązania ułatwiające organizację robót. W dokumentacji uwzględnione są też dozwolone zakresy adaptacji, wynikające nie tylko z upodobań inwestora, lecz z uwarunkowań lokalizacyjnych budynku.

Fizyka budowli

Cerrad - elewacje

Wykończenie elewacji z reguły wieńczy dzieło budowania domu. Dobrze zaplanowana i wykonana elewacja powinna przez długi czas pozostawać odporna na zmieniające się warunki klimatyczne. Drugim istotnym zadaniem elewacji jest skuteczna ochrona ścian zewnętrznych budynku przed oddziaływaniem czynników termicznych, meteorologicznych, biologicznych i mechanicznych. Wymienione elementy określają kryteria jej doboru pod względem technologicznym. Choć w dużym stopniu pozostaje on sprawą gustu inwestora, to podejmując decyzję nie można zapomnieć o specyfice konstrukcji ściany, która winna determinować właściwy, czyli optymalny dobór materiałów i technologii oraz zalecany standard wykonawstwa. Tylko sumienne przestrzeganie tej zasady może zagwarantować odpowiednią jakość elewacji.

Wśród wymienionych grup czynników destrukcyjnych jednym z najważniejszych jest niska temperatura – niższa od punktu rosy. Słaba izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych, przy różnicach temperatur między powietrzem zewnętrznym a wewnętrznym w warunkach późnojesiennych, zimowych i wczesnowiosennych, powoduje nie tylko uciekanie ciepła z pomieszczeń budynku na zewnątrz, ale również kondensację wilgoci na oziębionych powierzchniach ścian wewnętrznych, które stykają się z powietrzem cieplejszym. Zlekceważenie obecności wilgoci zwielokrotnione brakiem wentylacji w pomieszczeniu, prowadzi do pojawienia się na mokrej ścianie pleśni i grzyba, a w konsekwencji do jej dewastacji, a także przylegających do niej przedmiotów. Jest to często spotykane zjawisko w budynkach wybudowanych w okresie, którym ocieplania ścian nie były powszechnie stosowane, a tania energia rekompensowała straty cieplne.

Wymóg „ciepłej” ściany

Obowiązujące przepisy budowlane nakazują projektowanie budynków zgodne m.in. wymogami energooszczędności. Podstawę prawną dla wymagań izolacyjności cieplnej dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego w Polsce stanowi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, popularnie zwane Warunkami Technicznymi (Dz.U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 z późn. zm.).

Według stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., dla ścian zewnętrznych narażonych na działanie powietrza zewnętrznego obowiązuje maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła ustalona na poziomie Umax = 0,25 [W/(m2•K)]. Jego wartość nie powinna przekraczać wskazanego progu.

Planując remont elewacji budynku wybudowanego kilkanaście lat temu, należy liczyć się z koniecznością wykonania uzupełniających robót dociepleniowych. Pracom takim powinny być poddane zwłaszcza elewacje budynków ocieplanych do roku 1994, które w późniejszym okresie nie były modernizowane pod kątem dostosowania parametrów izolacyjności do aktualnych wymogów ochrony cieplnej. Szczególnie zasadne stają się docieplenia budynku połączone z remontem jego elewacji, jeśli dotychczasowe docieplenie jest w złym stanie technicznym, a także gdy ściana pozostaje niedocieplona w takim stopniu, że uzasadnionym rozwiązaniem jest mocowanie dodatkowej warstwy izolacji termicznej.

Ocieplenia wymienionych przegród realizowane są według metody lekkiej suchej oraz popularnej technologii ETICS, znanej też jako metoda lekka-mokra, gdzie stosuje się ocieplenie (styropian, bądź wełnę mineralną), siatkę, klej i tynk cienkowarstwowy zamykający system. Istotne dla jakości wykonania takich prac jest zachowanie ich zgodności z założeniami projektowymi, reżimami technologicznymi oraz korzystaniem ze wskazanych materiałów. Należy sięgać po rozwiązania systemowe i stosować materiały izolacyjne wysokiej jakości, mające parametry zgodne z projektem.

Foveo

PORADNIK KUPUJĄCEGO
Renowacja elewacji po zimie

Renowacja elewacji po zimie

Wysokiej jakości tynki i farby fasadowe powinny zapewnić należytą ochronę elewacji przed działaniem czynników atmosferycznych. Jednak...›››
Utrzymanie elewacji klinkierowej

Utrzymanie elewacji klinkierowej

Choć klinkier jest materiałem wyjątkowo odpornym na działanie niesprzyjających czynników zewnętrznych, to o trwałości wykonanej z...›››
Stylistyka współczesnych elewacji

Stylistyka współczesnych elewacji

Inwestorzy często traktują estetykę budynku jako sprawę marginalną, bardziej skupiając się na rozkładzie wnętrz i ich funkcjonalności....›››
Moje produkty 0
KreoCEN.pl Poradnik Elewacje Elewacja od kreacji do elegancji
© kreoCEN.pl 2009 - 2019