,

Czym należy kierować się wybierając ogrzewacz przepływowy?

Podgrzewacz wody to często jedyne rozwiązanie jakie możemy zastosowac w danym pomieszczeniu. Jak jednak wybrać odpowiedni model i czym kierować się przy zakupie?

Sprawność

w przypadku wszystkich tego typu urządzeń jest bardzo wysoka i wynosi ok. 98%.

Moc

dobiera się ją do maksymalnego zapotrzebowania na ciepłą wodę. W warunkach naturalnych moc jest zwykle ograniczana dostępnością energii (zasilanie 3-fazowe, przekrój przewodów elektrycznych oraz amperaż bezpieczników).

Wydajność ciepłej wody

to zmienna, która zależy bezpośrednio od mocy urządzenia. Różnice wynikające z jakości lub konstrukcji mają wpływ tylko na komfort poboru, nie na ilość i temperaturę ogrzewanej wody.

Przepływ i ciśnienie włączające

to bardzo istotne parametry decydujące o komforcie poboru wody. Jeśli są to niskie wartości, to czas reakcji urządzenia jest znacznie krótszy. UWAGA! Wartości minimalne rosną z mocą ogrzewacza.

Elektroniczne sterowanie mocą

stosowane jest w inteligentnych ogrzewaczach. Pozwala na płynne dopasowanie mocy do chwilowych potrzeb oraz na utrzymanie priorytetu stałej temperatury do osiągnięcia mocy maksymalnej.

Elektroniczna regulacja przepływu

stosowana w najinteligentniejszych ogrzewaczach. Pozwala na utrzymanie priorytetu stałej temperatury nawet po osiągnięciu mocy maksymalnej.

Sterowanie hydrauliczne jedno- lub wielostopniowe

im więcej stopni mocy tym łatwiej dostosować pracę urządzenia do wymagań różnych punktów poboru (np. umywalka i prysznic).

Odsłonięty element grzejny

bardzo odporny na zawapnienie wody. Niestety łatwo ulega przepaleniu w wyniku zapowietrzenia instalacji. Im inteligentniejszy system sterowania tym lepsze zabezpieczenie przed przepaleniem. (Jednak każdy element grzejny ulega przepaleniu w warunkach ekstremalnych.)

Rurkowy element grzejny

stosunkowo odporny na chwilowe zapowietrzenie wody. Niestety ulega zakamienieniu w skutek podgrzewania bardzo zawapnionej wody. Zakamienienie należy usuwać poprzez regularne przeglądy serwisowe.

Duża pojemność zbiornika grzałki

podnosi komfort poboru wody. Większa bezwładność grzałki ogranicza wahania temperatury podczas krótkotrwałych przerw w poborze ciepłej wody.

Miedziane elementy konstrukcyjne

podnoszą odporność na zanieczyszczenia chemiczne a tym samym żywotność urządzenia.

Ciśnienie robocze ok. 6 at

umożliwia zaopatrywanie kilku punktów poboru, współpracę ze standardowymi armaturami. (w odróżnieniu od urządzeń bezciśnieniowych.)/p>

Współpraca z instalacją PCW

w przypadku urządzeń o mocy powyżej 6 kW zaleca się wyprowadzenie gorącej wody co najmniej kilkunastocentymetrowym odcinkiem metalowej rurki.

Odległość od punktu poboru

im mniejsza, tym krótszy czas reakcji. Zastosowanie wersji dolnej pozwala na ukrycie ogrzewacza pod umywalką i skrócenie odległości.

Ilość punktów poboru

im mniejsza, tym optymalniejszy może być dobór mocy ogrzewacza sterowanego hydraulicznie. Im większa ilość punktów poboru oraz prawdopodobieństwo jednoczesnego czerpania ciepłej wody tym istotniejsze staje się inteligentne sterowanie mocą i regulowanie przepływu.

Marka

urządzenie techniczne wybieraj wg kryteriów technicznych. Specjalistę w dziedzinie ogrzewaczy nie stać na produkcję bubla.

PORADNIK KUPUJĄCEGO
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowa oczyszczalnia umożliwia neutralizację ścieków wytwarzanych przez jeden lub zespół kilku niewielkich domów....›››
Instalacje wodno-kanalizacyjne w domu jednorodzinnym

Instalacje wodno-kanalizacyjne w domu...

Instalacja wodno-kanalizacyjna jest niezbędna w niemal każdym budynku. W zależności od przeznaczenia oraz charakterystyki domu, materiały i...›››
Moje produkty 0
KreoCEN.pl Poradnik Instalacje Czym należy kierować się wybierając ogrzewacz przepływowy?
© kreoCEN.pl 2009 - 2019